DOTACJE UNIJNE

Firma Minibrowary.pl Andrzej Gałasiewicz Spółka Komandytowa, w oparciu o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizuje projekt pod tytułem: „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego pasteryzatora tunelowego przez firmę Minibrowary.pl Andrzej Gałasiewicz Spółka Komandytowa” .

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek do 18 listopada 2018, energooszczędnego pasteryzatora tunelowego odpowiedniego dla sektora piwowarskiego oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Produkt będzie się charakteryzował wydajnością roboczą dostosowaną do potrzeb firm
o małej wydajności oraz ekologicznością z uwagi na przebieg realizowanego przez urządzenie procesu produkcyjnego.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 173 420,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 954 000,00 zł

Dofinansowanie przyznane przez IR RPO WŁ: 515 160,00 zł

Minibrowary

Facebook