MINIBROWARY RZEMIEŚLNICZE

BROWARY RZEMIEŚLNICZEWychodząc naprzeciw piwu kraftowemu oferujemy kompletne instalacje do browarów rzemieślniczych wraz
z całą linią rozlewniczą. Sprzedaż piwa rzemieślniczego rośnie w ostatnich latach w szybszym tempie,
a browarnictwo rzemieślnicze notuje od ponad dekady przyśpieszający wzrost popytu. Wyprodukowane przez nas urządzenia są w gronie najlepszych instalacji browarniczych w Polsce. Stawiamy na jakość
i doświadczenie.


Facebook